Een Europese Campagne

De Koelestudenten campagne, Europees wordt het SMERGY genoemd, wordt in Europa uitgerold en waarbij 11 organisaties uit 7 landen betrokken zijn. Onder deze landen behoren België, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Frankrijk, Zweden en Denemarken. Co2online coördineert de campagne. De IEE financiert de Koelestudenten campagne.

Intelligent Energy Europe

De Intelligent Energy Europe (IEE) is opgericht door de Europese Commissie in 2003. De IEE is onderdeel van een brede investering in een energie-intelligente toekomst voor ons allemaal. De commissie ondersteund de EU in energiebesparing en duurzaam energiebeleid, met het oog op het behalen van de EU doelstellingen voor 2020:

  • 20% vermindering van uitstoot van broeikas gassen,
  • 20% verbetering in energie efficiëntie,
  • 20% van de energie consumptie duurzame.

Sinds 2014 is IEE geïntegreerd in Horizon 2020, het grootste EU onderzoek en innovatie programma ooit, waarbij bijna € 80 miljard aan fondsen beschikbaar zijn gedurende 7 jaar (van 2014 tot 2020). Het totaal aan budget voor energieefficiëntie is bij benadering € 100 miljoen voor 2014 en een volgende € 100 miljoen voor 2015. Meer informatie over het programma gaan naar http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

Co2Online

Deze Duitse non profit organisatie voert sinds 2003 campagne in Duitsland over energie- efficiëntie en klimaatthema’s. Hun doel is om de gebruiker te informeren over een energie efficiënte levensstijl en om hen aan te moedigen tot verdere besparingen. www.co2online.de

Austrian Energy Agency

Het Austrian Energy Agency is het nationale expertisecentrum voor energie. Nieuwe technologieën, hernieuwbare energiebronnen en energie efficiëntie zijn de focuspunten van hun wetenschappelijke activiteiten. Ze zijn een onafhankelijke denktank die kennis beheert, zorgt voor een gefundeerde basis voor het nemen van beslissingen en suggesties ontwikkelt voor de implementatie van energie-gerelateerde maatregelen en projecten. www.energyagency.at

Senercon

Senercon is in 1992 opgericht met de bedoeling om privé huishoudens aan te moedigen om hun energie efficiëntie te verhogen en om energie te besparen. Sinds 2000 biedt Senercon gratis online energie advies aan voor iedereen. Het businessmodel van Senercon luidt als volgt: gratis computer/web gebaseerd advies aanbieden gesubsidieerd door gemeenten en de overheid opdat iedereen zicht zou krijgen over zijn eigen energiegebruik. www.senercon.de

BUNDjugend

BUNDjugend is de onafhankelijke jeugdafdeling van BUND (Friends of the earth Duitsland) met momenteel 58000 leden die zich engageren om campagne te voeren en projecten op poten te zetten om het milieu te beschermen. Nationaal strijden ze met creatieve acties voor een landbouw omslag, klimaat rechtvaardigheid, duurzame consumptie en 100% hernieuwbare energie. bundjugend.de

Hochschole Fresenius

De Fresenius University of Applied Sciences is één van de grootste en meest gerenommeerde privé educatie instituten in Duitsland. Met zijn zetel in Idstein, dichtbij Frankfurt, kan de universiteit trots terugblikken op meer dan 160 jaar aan wetenschappelijke en academische expertise. Andreas Homburg is Professor van economische psychologie aan de HSF. Zijn onderzoek handelt over het begrijpen en reguleren van milieu-relevant gedrag (bijvoorbeeld energie efficiëntie) in huishoudens, gemeenschappen en verenigingen. Daarbuiten is hij een expert in het begeleiden en het evalueren  van pro-milieu campagnes. www.hs-fresenius.de

EC Network

EC Network is een onafhankelijke Deens consultant, onderzoek en communicatie bedrijf dat opgericht is in 2000. De missie van EC Network is om een professionele bijdrage te leveren tot de disseminatie van duurzame energie en milieu systemen. Het bedrijf bezit expertise en ervaring om op eender welk niveau van het proces hulp aan te bieden aan energie- en milieuprojecten. Hun kerngebieden houden in: Energie efficiëntie; hernieuwbare energie; strategische energie planning; communicatie en disseminatie en capaciteitsopbouw. www.ecnetwork.dk

ALE Lyion

ALE Lyon is het lokale energie agentschap van Lyon. Het is opgericht in 2000 om acties te implementeren die met energie efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en groene gebouwen te maken hebben voor alle lokale stakeholders. Het agentschap werkt voornamelijk door bewustmaking en advies voor de burgers, lokale autoriteiten en sociale huisvesting bedrijven. ale-lyon.org

COREN - Coordination Environment

COREN is een non profit vereniging die sinds 1994 actief is op vlak van milieu en duurzame ontwikkeling. Hun doel is het verhogen van de bewustwording van de actoren binnen onze samenleving, om de toekomstige generaties te onderrichten door het ontwikkelen van didactisch materiaal en om milieu management tools te ontwikkelen aangepast aan het publiek waarmee ze werken. www.coren.be

CORE - Cooperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik

CORE is een onafhankelijke coöperatie waar het dagelijks bestuur gedaan wordt door masterstudenten industrieel ingenieur. CORE focust op zowel technische als educatieve en sensibiliserende projecten die rechtstreeks gelinkt zijn aan duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik. Ze doen dit volgens de ICA ideologie van coöperatief ondernemen. www.thinkcore.be

Swedish Society for Nature Conservation - SSCN

SSNC is een liefdadige milieuvereniging. Ze dragen kennis uit  via eigen magazines en persmateriaal, ze brengen de milieubedreigingen in kaart, stellen oplossingen voor, beïnvloeden politici en autoriteiten, zowel nationaal als internationaal en organiseren seminaries, debatten en conferenties. Ze hebben 203.000 leden. Klimaatverandering, zeeën en visvangst, wouden, landbouw en milieu-verontreiniging zijn de prioriteiten van hun werk. www.naturskyddsforeningen.se