Duurzame studentenwoningen zijn mogelijk, alleen in samenwerking met studenten en marktpartijen. 

Utrecht, 08 oktober 2015- Welke prikkels stimuleren student, huisbaas en  gemeente bij de verduurzaming van studentenwoningen? Student & Starter, gemeenteraadspartij in Utrecht en BoKS, de bewonersorganisatie voor SSH-huurders nodigen alle geïnteresseerden uit om hierover mee te praten tijdens de bijeenkomst ‘Sustainable Student’ op donderdagavond 8 oktober om 19:30 uur op het Stadskantoor in Utrecht.

Als duurzame energie en energiebesparing vanzelfsprekender worden voor steeds meer mensen, waarom dan ook niet voor studenten en studentenhuizen? Door heel Nederland zijn woningcorporaties in samenwerking met gemeenten druk bezig om bestaande huurwoningen te verduurzamen. Denk aan het aanbrengen van isolatie tot aan het plaatsen van  zonnepanelen. Studentenhuisvesting wordt hier vaak vergeten.  Terwijl uitwonende studenten vaak te veel voor energie betalen, meer dan een gemiddeld huishouden. Ondertussen zijn hun studiekosten omhoog en hun inkomsten omlaag gegaan, mede door de afschaffing van de basisbeurs. 

In Utrecht hebben de gemeente Utrecht en Stichting Studenten Huisvesting (SSH) zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de beschikbaarheid van studentenhuisvesting. Terwijl de Gemeente Utrecht de taak heeft breder huisvesting op te pakken, met oog voor betaalbaarheid en duurzaamheid. “Juist de gemeente Utrecht heeft de taak  desbetreffende partijen bij elkaar te brengen om samen oplossingen te verkennen” aldus Harm de Jong, bestuurslid van Student en Starter. Freek Vossen, campagneleider van Koelestudenten, juicht zo’n initiatief toe, “Samen met de Gemeente Utrecht, studenten en marktpartijen zouden we een sluitende business case kunnen maken, waarin het aanbrengen van isolatie, dubbele beglazing, zonnepanelen en overschakelen op groene stroom terugkomen”.

De Koelestudenten campagne van Jongeren Milieu Actief (JMA) heeft dit doel: duurzame energie en energiebesparing vanzelfsprekender maken voor studenten en studentenhuizen. Dat gaan zij doen door een studentenbattle te organiseren rond energiebewustzijn in samenwerking met Natuur en Milieufederatie Utrecht, genaamd The Eco Crazy 88. 

Tijdens de bijeenkomst van aanstaande donderdag zal onder andere de battle en de prikkels van studenten verder worden toegelicht.

Contact

Voor meer informatie neem contact op met persvoorlichting: 

T: 020-5507333 

E: pers@jma.nl