Zijn zonnepanelen de heilige graal?

Op een zonnige dinsdagmiddag, in Utrecht, verzamelden we bij de Winterkas. En ja, dat is precies wat er staat, een kas voor in de winter. Maar dan niet voor groenten en fruit, maar voor lezingen, workshops en discussieavonden. Koelestudenten was hier ook een middagje, om samen met publiek te brainstormen over de mogelijkheden van zonnepanelen op studentenhuizen. De campagne van Koelestudenten richt zich namelijk onder andere hier op.

In het publiek zaten onder andere leden van de organisaties FossilFreeUU, StudentenvoorMorgen, BoKSXL, Jongeren Milieu Actief en een aantal HU studenten en wij van Koelestudenten waren aanwezig. Na een korte introductie over Koelestudenten kwam gelijk de eerste vraag over zonnepanelen: zijn zonnepanelen de heilige graal, als het om verduurzaming gaat? We waren het hier al vrij snel over eens; zonnepanelen kunnen een belangrijk aandeel leveren aan de oplossing. Maar naast het gebruik van duurzame energie, zoals zonne-energie, is ook energiebesparing erg belangrijk.Al met al hopen we samen met jullie een hoop studentenhuizen te verduurzamen! Kijk de brainstorm terug op onze twitter page!

*Deze blog is geschreven door Bernike van Werven. Dankjewel!