Schoonmaakbedrijf Asito had Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) al hoog in het vaandel staan voordat de term bestond, en is het eerste(!!) schoonmaakbedrijf dat 100% klimaatneutraal werkt. Dat houdt in dat Asito haar CO2-uitstoot in kaart brengt, zoveel mogelijk probeert in te perken, en de CO2-uitstoot die onvermijdelijk is te compenseren. 

Voorheen was het compensatieproject een windmolenproject in Taiwan, en tegenwoordig gebeurt dit door het ontwikkelen van efficiënte houtovens in Mexico en Kenia waardoor de ontbossing daar wordt teruggedrongen. Zo wordt er niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd een steentje bijgedragen aan een duurzamere wereld.

Naast het gebruiken en promoten van duurzame schoonmaakmiddelen en -technieken ondersteunt Asito lokale projecten die mensen en duurzaamheid verenigen. Voorbeelden hiervan zijn het door Asito geïnitieerde ‘1.000.000 druppels’ project waarbij elke week een duurzame tip wordt verspreid onder een breed scala van organisaties, en het Nationaal Integratiediner waarbij de werknemers van Asito (van wel 100 verschillende nationaliteiten!) met elkaar in contact worden gebracht tijdens een gezellig diner. Ook wordt er samengewerkt met sociale werkplaatsen of worden er op andere manieren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Kleinschalige projecten worden ook niet overgeslagen; zo heeft Asito een uitgebreide schoonmaakbeurt en een pakket ecologische schoonmaakmiddelen beschikbaar gesteld voor de respondenten van de Koelestudenten enquête.(meedingen? klik hier:http://koelestudenten.nl/blog-section/enquete-duurzame-huisvesting/) Het samenbrengen van mens en milieu is iets wat Asito en Koelestudenten allebei gemeen hebben, en daarom zijn we trots om met Asito samen te werken!

Photo source: flickr.com